domingo, 30 de octubre de 2011

Organització Mater Misericordiae

Atenció primerenca i logopèdia
Serveis específics per a prestar atenció terapèutica interdisciplinària (neurologia, psicologia, fisioteràpia, logopèdia, psicopedagogia) i transdisciplinària a nins i nines menors de 6 anys i a les seves famílies.


Atención temprana y logopédia
Servicios específicos para prestar atención terapéutica interdisciplinária (neurología, psicología, fisioterápia, logopedia, psicopedagogía) i transdisciplinária a niños y niñas menores de 6 años y a sus familias.

No hay comentarios: